Thời khoá biểu giáo viên Tuần 2 NH 2019-2020

Thời khoá biểu giáo viên Tuần 2 NH 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Thời khoá biểu học sinh Tuần 2 NH 2019-2020

Thời khoá biểu học sinh Tuần 2 NH 2019-2020

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 01 NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 01 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỀU HỌC SINH TUẦN 01 NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỀU HỌC SINH TUẦN 01 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Thông báo khẩn về góp ý dự thảo

Thông báo khẩn về góp ý dự thảo

Lượt xem:

Ban giám hiệu nhà trường thông báo cho Tổ trưởng chuyên môn các tổ vào Email (phanchutrinh2005@gmail.com) chung của nhà trường để tải góp ý dự thảo về và triển khai cho tổ chuyên môn của mình thực hiện góp ý hạn cuối nộp lại góp ý cho TKHĐ thông qua Email chung của nhà trường là ngày 21/08/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục./- HIỆU TRƯỞNG [...]
Thông báo thời gian tựu trường năm học 2019-2020

Thông báo thời gian tựu trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

Trường THPT Phan Chu Trinh thông báo cho toàn bộ học sinh khối 10, 11 năm học 2018-2019 và 490 học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 tập trung về trường để nhận biên chế lớp học và làm các thủ tục liên quan đến năm học 2019-2020. Thời gian cụ thể như sau: Khối 10 lên 11 và khối 11 lên 12: Sáng thứ [...]
Thông báo học chính trị đầu năm học 2019-2020

Thông báo học chính trị đầu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ban giám hiệu nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đúng 7 giờ 15 phút, thứ 6 ngày 16 tháng 08 năm 2019 có mặt tại phòng Hội đồng của nhà trường để tham gia học chính trị đầu năm. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian qui định./- HIỆU TRƯỞNG [...]
Thông báo dự họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thông báo dự họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Lượt xem:

BGH nhà trường thông báo cho tổ trưởng chuyên môn; tổ phó chuyên môn; giáo viên chủ nhiệm khối 12 và giáo viên dạy các bộ môn khối 12 có thi TN. Đúng 8 giờ 00, thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019 về tại phòng họp hội đồng của nhà trường để tham dự buổi họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của nhà trường. Đề [...]
Thông báo họp hội đồng đầu năm học 2019-2020

Thông báo họp hội đồng đầu năm học 2019-2020

Lượt xem:

BGH nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đúng 7 giờ 30, ngày 08 tháng 08 năm 2019 có mặt tại phòng họp hội đồng của nhà trường để họp hội đồng đầu năm. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định./- [...]