Thông báo dự họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thông báo dự họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Lượt xem:

BGH nhà trường thông báo cho tổ trưởng chuyên môn; tổ phó chuyên môn; giáo viên chủ nhiệm khối 12 và giáo viên dạy các bộ môn khối 12 có thi TN. Đúng 8 giờ 00, thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019 về tại phòng họp hội đồng của nhà trường để tham dự buổi họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của nhà trường. Đề [...]