Thông báo thời gian tựu trường năm học 2019-2020

Thông báo thời gian tựu trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

Trường THPT Phan Chu Trinh thông báo cho toàn bộ học sinh khối 10, 11 năm học 2018-2019 và 490 học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 tập trung về trường để nhận biên chế lớp học và làm các thủ tục liên quan đến năm học 2019-2020. Thời gian cụ thể như sau: Khối 10 lên 11 và khối 11 lên 12: Sáng thứ [...]
Thông báo học chính trị đầu năm học 2019-2020

Thông báo học chính trị đầu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ban giám hiệu nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đúng 7 giờ 15 phút, thứ 6 ngày 16 tháng 08 năm 2019 có mặt tại phòng Hội đồng của nhà trường để tham gia học chính trị đầu năm. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian qui định./- HIỆU TRƯỞNG [...]