Thông báo cho GVCN khối 10, 11, 12 bổ sung thông tin học sinh

Thông báo cho GVCN khối 10, 11, 12 bổ sung thông tin học sinh

Lượt xem:

Hiện nay bộ phận khảo thí đã hoàn thành việc xếp lớp học sinh khối 10, 11, 12. Để có đầy đủ thông tin của học sinh để làm sơ yếu lí lịch bộ phận khảo thí thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm của khối 10, 11, 12 vào Nhóm giáo viên của trường để tải File dữ liệu về bổ sung các thông tin còn thiếu của [...]