DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Nhà trường sẽ trả hồ sơ cho các em học sinh bắt đầu từ 8 giờ 00, sáng ngày 05 tháng 08 năm 2020 tại Văn phòng của nhà trường. Học sinh đến rút hồ sơ phải mang theo Biên nhận thu hồ sơ của mình. [...]
Thông báo kết quả Tuyển sinh vào 10 năm học 2020-2021

Thông báo kết quả Tuyển sinh vào 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Trường THPT Phan Chu Trinh thông báo kết quả tuyển sinh vào 10 năm học 2020 – 2021 cho quý PHHS và học sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển được biết để kịp thời rút hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn huyện đang còn thời gian tuyển sinh lớp 10. (Nhà trường sẽ trả hồ sơ cho học sinh bắt đầu [...]