Thông báo nhập điểm thường xuyên và điểm danh học sinh trên hệ thống SMAS

Thông báo nhập điểm thường xuyên và điểm danh học sinh trên hệ thống SMAS

Lượt xem:

       Hiện nay bộ phận khảo thí đã hoàn thành phân công giảng dạy và GVCN trên hệ thống quản lý học sinh SMAS. Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên bộ môn và GVCN các lớp nhập điểm thường xuyên và thông tin học sinh vắng học, vi phạm nội quy của lớp mình lên hệ thống SMAS chậm nhất đến 16 giờ 00, Chủ nhật hằng tuần.          Đối [...]