THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 33(29-05.05) NĂM HỌC 2023-2024

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 33(29-05.05) NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 33(29-05.05) NĂM HỌC 2023-2024

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 33(29-05.05) NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 32(22-27.04) NĂM HỌC 2023-2024

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 32(22-27.04) NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 32(22-27.04) NĂM HỌC 2023-2024

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 32(22-27.04) NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]
GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH THAM GIA HỘI THI GVCN LỚP GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024

GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH THAM GIA HỘI THI GVCN LỚP GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Từ ngày 29/3 đến 03/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2023-2024. Chiều 03/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh năm học 2023 – 2024. Tham dự bế mạc có [...]
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

Lượt xem:

[...]