BÀI 5 – TIN HỌC 12: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mở bảng Access 2016

Để mở bảng, trong khung điều hướng, tìm bảng cần mở, nhấp đúp chuột lên nó. Bảng sẽ được mở ở khung bên phải.

1. Thêm bản ghi mới

Có 3 cách để thêm bản ghi mới cho bảng trong Access 2016:

C1: Vào tab Home > trong nhóm Records > New.

C2: ở dưới cùng của cửa sổ làm việc với bảng -> nhấp vào nút New record.

C3: Nhập trực tiếp dữ liệu vào dòng trống cuối cùng trong bảng dữ liệu

2. Xoá bản ghi

C1: Chọn  bản ghi cần xoá > Nhấp vào Home > nhóm Records > Delete.

C2: Chuột phải vào bản ghi cần xoá > Delete Record

3. Sửa dữ liệu trong bản ghi

Nhấn chuột vào ô có dữ liệu cần sửa và thực hiện chỉnh sửa

4. Sắp xếp dữ liệu trong bảng

– Chọn trường cần sắp xếp dữ liệu  > Home > nhấn biểu tượng Sắp xếp tăng hoặc giảm trên tab Sort & Filter

5. Lọc dữ liệu trong bảng

C1: Lọc theo Ô dữ liệu được chọn: Chọn Ô có dữ liệu làm điều kiện lọc > Selection > Chọn kiểu muốn lọc

C1: Lọc theo Ô dữ liệu theo mẫu: Advanced > Filter By Form > Xuất hiện cửa Sổ nhập điều kiện lọc

6. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong bảng

– Tìm kiếm dữ liệu: Mở bảng dữ liệu > Home > Bấm vào biểu tượng tìm kiếm trên tab Find > Xuất hiện cửa sổ nhập thông tin tìm kiếm > Find Next

– Tìm kiếm dữ liệu: Mở bảng dữ liệu > Chọn trường dữ liệu muốn thực hiện tìm kiếm và thay thế > Home > Bấm vào biểu tượng tìm kiếm & thay thế trên tab Find > Xuất hiện cửa sổ nhập thông tin tìm kiếm và thông tin thay thế> Find Next > Replace hoặc Replace All