BÀI 6 – TIN HỌC 12: BIỂU MẪU – TẠO BIỂU MẪU TRONG ACCESS 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bước 1: Khởi động Access > Mở CSDL

Bước 2: Chọn menu Create > Form Wizard > Xuất hiện cửa sổ chọn các trường cho biểu mẫu

Bước 3: Chọn trường và bấm nút > để đưa trường được chọn vào Biểu mẫu -> Next

Bước 4: Chọn cách bố trí các trường trên Biểu mẫu -> Next

Bước 5: Đặt tên cho Biểu mẫu -> Finish

Bước 6: Sử dụng Biểu mẫu vừa được tạo ra để nhập dữ liệu cho Bảng

Bước 7: Thay đổi thiết kế của Biểu mẫu (Bố trí lại các trường, thay đổi kích thướt các trường, chọn font chữ, màu chữ,…..)

LINK VIDEO HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC THỰC HÀNH TRÊN MÁY TÍNH