THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

      [...]
Thông báo nhập học cho học sinh lớp 10 mới trúng tuyển năm học 2021-2022

Thông báo nhập học cho học sinh lớp 10 mới trúng tuyển năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
BẢNG ĐIỂM DỰ THI LỚP 10 NGUỒN NH 2020-2021

BẢNG ĐIỂM DỰ THI LỚP 10 NGUỒN NH 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Phân tuyến tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Phân tuyến tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Thông báo thời gian trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển vào 10 năm học 2019-2020

Thông báo thời gian trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển vào 10 năm học 2019-2020

Lượt xem:

Hội đồng tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020 của trường THPT Phan Chu Trinh thông báo cho 139 Phụ huynh học sinh và học sinh KHÔNG TRÚNG TUYỂN vào lớp 10 theo danh sách đã niêm yết tại trường THPT Phan Chu Trinh, trong 3 ngày 10,11,12/07/2019 đến tại phòng Văn thư của nhà trường để nhận lại hồ sơ và có thể tiếp tục nộp hồ sơ [...]
Danh sách chia lớp học sinh trúng tuyển vào 10 năm học 2018 – 2019

Danh sách chia lớp học sinh trúng tuyển vào 10 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Quyết định số lượng trúng tuyển vào 10 2018-2019

Quyết định số lượng trúng tuyển vào 10 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Thông báo số 3 về tuyển sinh 10 năm học 2018-2019

Thông báo số 3 về tuyển sinh 10 năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »