DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường sẽ trả hồ sơ cho các em học sinh bắt đầu từ 8 giờ 00, sáng ngày 05 tháng 08 năm 2020 tại Văn phòng của nhà trường. Học sinh đến rút hồ sơ phải mang theo Biên nhận thu hồ sơ của mình.