Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
HD 21012020 21/01/2020 Công văn, CV Hướng dẫn Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (ncov) gây ra
1485/SGĐT-KĐCLGDCNTT 18/09/2019 Công văn, Văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
Số 33/KH-TTr 18/09/2019 Công văn, Kế hoạch công tác Thanh Tra của Thanh Tra Sở GD NH 2019-2020
Số: 1462/SGDĐT-GDTrH 16/09/2019 Công văn, Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2019-2020
1754/SGDĐT-GDTrH 07/12/2018 Công văn, CV V/v đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” và quản lí sử dụng Sổ điểm điện tử năm học 2018-2019
Số: 79/SGDĐT-GDTrH 21/11/2018 Công văn, CV Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường trung học
Số:1435 /SGDĐT-TTr 12/10/2018 Công văn, Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
Số: 1205/SGDĐT-GDTrH 04/09/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Số: 1207/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 04/09/2018 Công văn, Công văn triền khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử năm học 2018 - 2019
2212PCT 22/12/2017 Công văn, ĐIỀU LỆ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK
940/QĐ-SGDĐT 14/11/2017 Công văn, QUY CHẾ QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ
Số 1539/SGDĐT- GDTrH 06/11/2017 Công văn, Hướng dẫn dự thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp trung học phổ thông tỉnh năm học 2017-2018
Trang 1 / 212»