Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1787/SGDĐT-GDTrH-GDTX 05/11/2021 Công văn, Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục trung học, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ và sinh hoạt chuyên môn.
Số: 1842/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 02/12/2020 Công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn triển khai thực hiện bài kiểm tra, đánh giá (KTĐG) cuối kỳ I
1446/SGDĐT-GDTrH 25/09/2020 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
HD 21012020 21/01/2020 Công văn, CV Hướng dẫn Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (ncov) gây ra
1485/SGĐT-KĐCLGDCNTT 18/09/2019 Công văn, Văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
Số 33/KH-TTr 18/09/2019 Công văn, Kế hoạch công tác Thanh Tra của Thanh Tra Sở GD NH 2019-2020
Số: 1462/SGDĐT-GDTrH 16/09/2019 Công văn, Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2019-2020
1754/SGDĐT-GDTrH 07/12/2018 Công văn, CV V/v đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” và quản lí sử dụng Sổ điểm điện tử năm học 2018-2019
Số: 79/SGDĐT-GDTrH 21/11/2018 Công văn, CV Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường trung học
Số:1435 /SGDĐT-TTr 12/10/2018 Công văn, Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
Số: 1205/SGDĐT-GDTrH 04/09/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Số: 1207/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 04/09/2018 Công văn, Công văn triền khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử năm học 2018 - 2019
Trang 1 / 212»