Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1754/SGDĐT-GDTrH 07/12/2018 Công văn, CV V/v đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” và quản lí sử dụng Sổ điểm điện tử năm học 2018-2019
Số: 79/SGDĐT-GDTrH 21/11/2018 Công văn, CV Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường trung học
Số:1435 /SGDĐT-TTr 12/10/2018 Công văn, Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
Số: 1205/SGDĐT-GDTrH 04/09/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Số: 1207/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 04/09/2018 Công văn, Công văn triền khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử năm học 2018 - 2019
2212PCT 22/12/2017 Công văn, ĐIỀU LỆ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK
940/QĐ-SGDĐT 14/11/2017 Công văn, QUY CHẾ QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ
Số 1539/SGDĐT- GDTrH 06/11/2017 Công văn, Hướng dẫn dự thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp trung học phổ thông tỉnh năm học 2017-2018
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH 20/10/2017 Công văn, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
Kèm CV 1471 20/10/2017 Công văn, Phiếu đánh giá giờ dạy 2017 Kèm theo CV 1471
Kèm CV 1471 20/10/2017 Công văn, HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY
1269/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT 14/09/2017 Công văn, CV triển khai sử dụng phần mềm ra đề trắc nghiệm Smart Test và quản lý ngân hàng câu hỏi
Trang 1 / 212»