Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1459/SGDĐT-TTr 17/10/2018 Luật, Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018