Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1352019 13/05/2019 Văn bản khác, Mẫu phiếu 2a giáo viên tự đánh giá theo kèm Thông tư 20 của Bộ giáo dục
13052019 13/05/2019 Văn bản khác, Mẫu phiếu 2c xin ý kiến đồng nghiệp về Phiếu tự đánh giá giáo viên theo Thông tư 20 của Bộ giáo dục