Luật An Ninh Mạng chính thức được đưa vào giảng dạy ở trường THPT trong môn học GDQP-AN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/1/2021. Theo đó, từ lớp 10, học sinh được học về Luật An ninh mạng.