Thông báo cho CB_GV_NV bổ sung thông tin cá nhân

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban giám hiệu thông báo cho toàn thể cb_gv_nv của nhà trường bổ sung thông tin về Địa chỉ thường trú của mình để bổ sung vào hồ sơ quản lý. cb_gv_nv truy cập vào đường link (liên kết) bên dưới để bổ sung. Hạn cuối 16 giờ 00, ngày thứ 7 05/12/2020.
https://drive.google.com/file/d/1fnbTPIahG0gtjQ4gqCgajMjAaR5VEWwU/view?usp=sharing