Thông báo cho GVCN khối 10, 11, 12 bổ sung thông tin học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện nay bộ phận khảo thí đã hoàn thành việc xếp lớp học sinh khối 10, 11, 12. Để có đầy đủ thông tin của học sinh để làm sơ yếu lí lịch bộ phận khảo thí thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm của khối 10, 11, 12 vào Nhóm giáo viên của trường để tải File dữ liệu về bổ sung các thông tin còn thiếu của học sinh lớp mình chủ nhiệm. (GVCN không tham gia Nhóm giáo viên thì gặp trực tiếp Đ/c Lâm để nhận File dữ liệu) Thời gian bổ sung thông tin từ 05/09 đến hết ngày 13/09/2019. Tuần 05 BGH sẽ kiểm tra thông tin học sinh trên hệ thống SMAS, nếu giáo viên chủ nhiệm nào chậm trễ gây ảnh hưởng đến công việc chung của nhà trường thì giáo viên chủ nhiệm đó chịu hoàn toàn trách nhiệm./-