Thông báo cho PHHS về Sổ liên lạc điện tử năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi: Quý PHHS

Hiện tại SMAS vẫn đang tiếp tục thực hiện nâng cấp các chức năng, báo cáo để đáp ứng tốt nhất theo yêu cầu thông tư 26 & 27, thời gian đợt nâng cấp tiếp theo dự kiến hoàn thành vào ngày 20/11/2020.

Trong quá trình nâng cấp, các báo cáo, tính năng ảnh hưởng sẽ tạm thời tắt. Một số chức năng/báo cáo sẽ vẫn hiển thị trên hệ thống nhưng chỉ hoạt động chính xác đối với dữ liệu năm học cũ. Các chức năng ảnh hưởng gồm:

– Gửi tin nhắn PHHS: các bản tin liên quan tới điểm cấp 2,3

– Sổ điểm bộ môn

– Chuyển điểm thi vào Sổ điểm

– Phiếu báo điểm

– Sổ gọi tên ghi điểm

– Học bạ

– Và một số báo cáo khác

Trong quá trình chờ hệ thống nâng cấp, các vấn đề cần xử lý gấp quý PHHS có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ tại tỉnh, hoặc gọi lên số hotline 18008000 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Kính mong quý PHHS thông cảm cho sự bất tiện này.

VIETTEL