Thông báo dự họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

BGH nhà trường thông báo cho tổ trưởng chuyên môn; tổ phó chuyên môn; giáo viên chủ nhiệm khối 12 và giáo viên dạy các bộ môn khối 12 có thi TN. Đúng 8 giờ 00, thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019 về tại phòng họp hội đồng của nhà trường để tham dự buổi họp tổng kết kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của nhà trường. Đề nghị các thành phần được mời tham dự đầy đủ và đúng thời gian.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Minh Ngọc