Thông báo hoàn thành đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT vừa có công văn về đánh giá chuẩn Nghề nghiệp GV theo phần mềm mới (Tích hợp vào hệ thống Tài khoản tập huấn GDPT2018). BGH thông báo cho các thầy cô là TTCM và toàn bộ thầy cô còn lại đọc hướng dẫn gửi kèm để hoàn thành việc đánh giá của mình cho năm học 2019-2020 (Dựa vào kết quả xếp loại năm 2019-2020 đã được công đoàn niêm yết)