Thông báo họp giao ban tháng 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

       BGH nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tham gia họp giao ban tháng 10 năm học 2010-2021 vào tiết 1, sáng thứ 2 ngày 05 tháng 10 năm 2021. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định./-