Thông báo họp giao ban tháng 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

BGH nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tham gia họp giao ban tháng 10 năm học 2019-2020 vào tiết 1, sáng thứ 2 ngày 30 tháng 09 năm 2019. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định./-