Thông báo Họp giao ban tháng 1/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

        BGH nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tham gia họp giao ban tháng 1/2021 năm học 2020-2021 vào tiết 1, sáng thứ 2 ngày 04 tháng 01 năm 2021. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định./-