Thông báo thời gian tựu trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Phan Chu Trinh thông báo cho toàn bộ học sinh khối 10, 11 năm học 2018-2019 và 490 học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 tập trung về trường để nhận biên chế lớp học và làm các thủ tục liên quan đến năm học 2019-2020. Thời gian cụ thể như sau:

  1. Khối 10 lên 11 và khối 11 lên 12: Sáng thứ 7, 17/08/2019 có mặt lúc 7 giờ 00 
  2. 490 học sinh Khối 10 mới trúng tuyển: Chiều thứ 7, 17/08/2019 có mặt lúc 13 giờ 30. 

Nhà trường yêu cầu các em học sinh có mặt đầy đủ để nhận biên chế lớp học, trường hợp học sinh không thể có mặt vì lí do đặc biệt thì phụ huynh học sinh hoặc người nhà phải có mặt để nắm bắt tình hình con em mình. 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Minh Ngọc