Trường THPT Phan Chu Trinh Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Căn cứ theo kế hoạch năm học 2019 – 2020 của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 09/07/2020, Trường THPT Phan Chu Trinh tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường trong buổi lễ tổng kết năm học

      Năm học qua, Trường THPT Phan Chu Trinh tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục; Giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của mình.

      Do ảnh hưởng của dịch Covid nên các cuộc thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức cho học sinh cấp THPT như Olympic 10/03, Học sinh giỏi cấp tỉnh, Hội khoẻ phù đổng,… năm học 2019 – 2020 đều bị huỷ bỏ. Vì vậy kết quả thi đua dạy và học của Trường THPT Phan Chu Trinh trong năm học 2019 – 2020 cơ bản đạt được các kết quả như sau:

1/ Về học sinh

– Kết quả học lực năm học 2019 – 2020

STT

Lớp Tổng số HS

Học Lực

Giỏi

 Khá  TB  Yếu

 Kém

SL

% SL % SL % SL % SL

%

Toàn trường

1354 94 6.94 588 43.43 579 42.76 91 6.72 2 0.15

1

Khối 10

495

29 5.86 151 30.51 236 47.68 77 15.56 2

0.4

2

Khối 11

426 46 10.8 176 41.31 191 44.84 13 3.05 0

0

3 Khối 12 433 19 4.39 261 60.28 152 35.1 1 0.23 0

0

 – Kết quả hạnh kiểm năm học 2019 – 2020

STT Lớp Tổng số HS

Hạnh Kiểm

 Tốt

 Khá  TB

 Yếu

SL

% SL % SL % SL

%

Toàn trường

1354

1068 78.88 251 18.54 26 1.92 9

0.66

1

Khối 10 495 332 67.07 140 28.28 17 3.43 6

1.21

2

Khối 11 426 338 79.34 76 17.84 9 2.11 3

0.7

3

Khối 12 433 398 91.92 35 8.08 0 0 0

0

– 433 học sinh khối 12 đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp năm 2020

2/ Về Nhà trường và giáo viên

– Có 02 tập thể được đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (Tập thể Trường THPT Phan Chu Trinh và Tổ Ngoại ngữ)

– Có 09 giáo viên đạt giải trong phong trào viết SKKN năm học 2019-2020 (3 giải B và 6 giải C)

– Có 01 giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

– Có 02 giáo viên được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen

– Có 09 giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở

– Có 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên được đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ tổng kết năm học

Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường trong buổi lễ tổng kết năm học

Học sinh của nhà trường trong buổi lễ tổng kết năm học

Khen thưởng cho học sinh có thành tích trong năm học 2019 – 2020

Khen thưởng cho học sinh có thành tích trong năm học 2019 – 2020

Khen thưởng cho học sinh có thành tích trong năm học 2019 – 2020

Khen thưởng cho học sinh có thành tích trong năm học 2019 – 2020

Khen thưởng cho học sinh có thành tích trong năm học 2019 – 2020