Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1352019 13/05/2019 Văn bản khác, Mẫu phiếu 2a giáo viên tự đánh giá theo kèm Thông tư 20 của Bộ giáo dục
13052019 13/05/2019 Văn bản khác, Mẫu phiếu 2c xin ý kiến đồng nghiệp về Phiếu tự đánh giá giáo viên theo Thông tư 20 của Bộ giáo dục
1754/SGDĐT-GDTrH 07/12/2018 Công văn, CV V/v đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” và quản lí sử dụng Sổ điểm điện tử năm học 2018-2019
Số: 79/SGDĐT-GDTrH 21/11/2018 Công văn, CV Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường trung học
1459/SGDĐT-TTr 17/10/2018 Luật, Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
Số:1435 /SGDĐT-TTr 12/10/2018 Công văn, Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
Số: 1205/SGDĐT-GDTrH 04/09/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Số: 1207/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 04/09/2018 Công văn, Công văn triền khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử năm học 2018 - 2019
Số: 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
2212PCT 22/12/2017 Công văn, ĐIỀU LỆ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK
940/QĐ-SGDĐT 14/11/2017 Công văn, QUY CHẾ QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ
Nghị định số 02/VBHN-BNV 09/11/2017 Nghị định, Nghị định số 02/VBHN-BNV, ngày 09 tháng 11 năm 2017, nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Trang 1 / 212»