Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1267 25/10/2023 góp ý chọn sách giáo khoa cho năm học 2024-2025
Số: 1787/SGDĐT-GDTrH-GDTX 05/11/2021 Công văn, Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục trung học, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ và sinh hoạt chuyên môn.
Số: 1842/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 02/12/2020 Công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn triển khai thực hiện bài kiểm tra, đánh giá (KTĐG) cuối kỳ I
32/2020/TT-BGDĐT 25/09/2020 Thông tư, Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
1446/SGDĐT-GDTrH 25/09/2020 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
26/2020/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 26/08/2020 Thông tư, Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số: 1872/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
433 UBND 04/03/2020 Quyết định, QĐ 433 của UBND tỉnh -Điều chỉnh Kế hoạch năm học 2019-2020
Số: 04 /KH-SGDĐT 04/02/2020 Kế hoạch, Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020
3101PCT 31/01/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn nội dung - CT Thi Olympic 10-03-2020
HD 21012020 21/01/2020 Công văn, CV Hướng dẫn Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (ncov) gây ra
BYT 21/01/2020 Văn bản khác, Thông điệp khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế phòng chống virut Corona
Trang 1 / 41234»