CV hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I, năm học 2020-2021

Lượt xem: Lượt tải:


 • Thông tin Nội dung
  Số ký hiệu Số: 1842/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT
  Ngày ban hành 02/12/2020
  Loại văn bản Công văn,
  Trích yếu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn triển khai thực hiện bài kiểm tra, đánh giá (KTĐG) cuối kỳ I
  Xem văn bản Xem Online
  Tải về