Nghị định số 02/VBHN-BNV về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem: Lượt tải:


 • Thông tin Nội dung
  Số ký hiệu Nghị định số 02/VBHN-BNV
  Ngày ban hành 09/11/2017
  Loại văn bản Nghị định,
  Trích yếu Nghị định số 02/VBHN-BNV, ngày 09 tháng 11 năm 2017, nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
  Xem văn bản Xem Online
  Tải về