Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 79/SGDĐT-GDTrH 21/11/2018 Công văn, CV Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường trung học
1459/SGDĐT-TTr 17/10/2018 Luật, Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
Số:1435 /SGDĐT-TTr 12/10/2018 Công văn, Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
Số: 1205/SGDĐT-GDTrH 04/09/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Số: 1207/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 04/09/2018 Công văn, Công văn triền khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử năm học 2018 - 2019
Số: 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
2212PCT 22/12/2017 Công văn, ĐIỀU LỆ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK
940/QĐ-SGDĐT 14/11/2017 Công văn, QUY CHẾ QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ
Nghị định số 02/VBHN-BNV 09/11/2017 Nghị định, Nghị định số 02/VBHN-BNV, ngày 09 tháng 11 năm 2017, nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Số 1539/SGDĐT- GDTrH 06/11/2017 Công văn, Hướng dẫn dự thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp trung học phổ thông tỉnh năm học 2017-2018
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH 20/10/2017 Công văn, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
Kèm CV 1471 20/10/2017 Công văn, Phiếu đánh giá giờ dạy 2017 Kèm theo CV 1471
Trang 2 / 3«123»