Thong tu 20-2018-TT-BGDDT-CHUAN GIAO VIEN

Lượt xem: Lượt tải:


 • Thông tin Nội dung
  Số ký hiệu Số: 20/2018/TT-BGDĐT
  Ngày ban hành 22/08/2018
  Loại văn bản Thông tư,
  Trích yếu BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
  Xem văn bản Xem Online
  Tải về