Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


 • Thông tin Nội dung
  Số ký hiệu 26/2020/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
  Ngày ban hành 26/08/2020
  Loại văn bản Thông tư,
  Trích yếu Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Xem văn bản Xem Online
  Tải về