THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 08_HK1_NH 2021-2022 ( 01-06.11.2021)

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 08_HK1_NH 2021-2022 ( 01-06.11.2021)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 08_HK1_NH 2021-2022 ( 01-06.11.2021)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 08_HK1_NH 2021-2022 ( 01-06.11.2021)

Lượt xem:

[...]
BÀI 9 – TIN HỌC 12: BÁO CÁO (HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO TRONG ACCESS)

BÀI 9 – TIN HỌC 12: BÁO CÁO (HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO TRONG ACCESS)

Lượt xem:

1. Khái niệm Báo cáo là đối tượng trong Access được sử dụng để tổng hợp, trình bày dữ liệu có trong các bảng/mẫu hỏi theo khuôn dạng nhất định nào đó. 2. Các bước tạo Báo cáo B1: Mở CSDL -> Create -> Report Wizard B2: Chọn bảng/mẫu hỏi để lấy các trường dữ liệu tham gia tạo báo cáo -> Chọn trường -> Bấm >  -> Next [...]
DANH SÁCH KIỂM TRA CHUNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KIỂM TRA CHUNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
BÀI 8 – TIN HỌC 12: TRUY VẤN DỮ LIỆU

BÀI 8 – TIN HỌC 12: TRUY VẤN DỮ LIỆU

Lượt xem:

1. Khái niệm về Mẫu hỏi (Query) Mẫu hỏi là đối tượng trong Access được sử dụng để truy vấn dữ liệu giữa các bảng hoặc mẫu hỏi khác trong CSDL. 2. Chức năng của Mẫu hỏi + Sắp xếp các bản ghi. + Chọn những bản ghi thỏa mãn các điểu kiện cho trước; + Chọn một số trường cần thiết để hiển thị. + Thực hiện tính [...]
Link tham gia tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 21-31/10/2021

Link tham gia tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 21-31/10/2021

Lượt xem:

CBQL, GV vào website: https://taphuan.csdl.edu.vn tài khoản và mật khẩu chính là tài khoản bồi dưỡng các mô đun để rà soát, nếu có sai sót gì liên hệ ông Tô Minh Hùng (0972801301) để được hỗ trợ. [...]
BÀI 7 – TIN HỌC 12: LIÊN KẾT BẢNG

BÀI 7 – TIN HỌC 12: LIÊN KẾT BẢNG

Lượt xem:

1. Khái niệm Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau trong CSDL. 2. Hướng dẫn tạo liên kết giữa các bảng trong Access 2016 B1: Mở CSDL -> Database Tools -> Relationships B2: Show Table -> Xuất hiện của sổ Show Table để chọn các [...]
BÀI 6 – TIN HỌC 12: BIỂU MẪU – TẠO BIỂU MẪU TRONG ACCESS 2016

BÀI 6 – TIN HỌC 12: BIỂU MẪU – TẠO BIỂU MẪU TRONG ACCESS 2016

Lượt xem:

Bước 1: Khởi động Access > Mở CSDL Bước 2: Chọn menu Create > Form Wizard > Xuất hiện cửa sổ chọn các trường cho biểu mẫu Bước 3: Chọn trường và bấm nút > để đưa trường được chọn vào Biểu mẫu -> Next Bước 4: Chọn cách bố trí các trường trên Biểu mẫu -> Next Bước 5: Đặt tên cho Biểu mẫu -> Finish Bước 6: [...]
BÀI 5 – TIN HỌC 12: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

BÀI 5 – TIN HỌC 12: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

Lượt xem:

Mở bảng Access 2016 Để mở bảng, trong khung điều hướng, tìm bảng cần mở, nhấp đúp chuột lên nó. Bảng sẽ được mở ở khung bên phải. 1. Thêm bản ghi mới Có 3 cách để thêm bản ghi mới cho bảng trong Access 2016: C1: Vào tab Home > trong nhóm Records > New. C2: ở dưới cùng của cửa sổ làm việc với bảng -> nhấp vào nút New record. C3: Nhập [...]
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 05_HK1_NH 2021-2022 ( 11-16.10.2021)

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 05_HK1_NH 2021-2022 ( 11-16.10.2021)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 05_HK1_NH 2021-2022 ( 11-16.10.2021)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH TUẦN 05_HK1_NH 2021-2022 ( 11-16.10.2021)

Lượt xem:

[...]
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Lượt xem:

Xin mời thầy/cô, nhân viên và các em học sinh xem 4 tập phim ngắn tuyên truyền về An toàn thông tin do Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin trong thời đại công nghệ 4.0. Tập 1: Tập 2: Tập 3: Tập 4: [...]
Trang 1 / 212 »