Hướng dẫn lấy lại mật khẩu để xem điểm trên SMSEDU của SMAS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Clip hướng dẫn cho học sinh lấy lại mật khẩu để truy cập xem điểm trên hệ thống smsedu của SMAS trong trường hợp không truy cập được vì quên mật khẩu đăng nhập.