Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1872/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
433 UBND 04/03/2020 Quyết định, QĐ 433 của UBND tỉnh -Điều chỉnh Kế hoạch năm học 2019-2020