Thông báo khẩn về việc nhập điểm HKI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Qua rà soát sơ bộ, BGH nhà trường phát hiện vẫn còn nhiều giáo viên vào thiếu điểm thành phần của học sinh ở các cột 15 phút và 1 tiết. BGH yêu cầu toàn bộ giáo viên rà soát loại các lớp mình giảng dạy để bổ sung kịp thời các con điểm còn thiếu cho học sinh và để BGH nhà trường tổng hợp kết quả HKI. Hạn cuối vào 17 giờ 00 ngày 04/01/2019. Mọi sự chậm trễ gây ảnh hưởng đến công việc chung của nhà trường, giáo viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.