TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 -2025

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 -2025

Lượt xem:

[...]
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “HELLO STUDENTS” HẤP DẪN CỦA TỔ TIẾNG ANH, TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “HELLO STUDENTS” HẤP DẪN CỦA TỔ TIẾNG ANH, TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

Lượt xem:

Thực hiện theo Kế hoạch dạy học của nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn tiếng Anh và đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Chiều ngày 16/12/2023, tại Nhà Đa chức năng trường THPT Phan Chu Trinh, tổ Ngoại ngữ đã tổ chức hoạt động ngoại khóa “Hello students” dành cho các học sinh trong nhà trường. Đây [...]
HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN – CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN – CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Lượt xem:

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). Chiều ngày 11/11/2023 trường THPT Phan Chu Trinh đã tổ chức 2 tiết dạy mẫu của thầy Cao Hữu Thuận và cô Lâm Thị Thiên Trang đến từ tổ Hóa – Sinh -TDQP nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, khuyến khích động viên, tạo [...]
Bài 2: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 2: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Lượt xem:

1. Các chức năng của hệ QTCSDL: a) Cung cấp môi trường tạo lập CSDL b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác CSDL c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL 2. Hoạt động của hệ QTCSDL (không dạy theo giảm tải của Bộ GD&ĐT) 3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL a) Người quản [...]
Bài 1 Khái niệm cơ bản

Bài 1 Khái niệm cơ bản

Lượt xem:

1. Bài toán quản lý Là bài toán được sử dựng để quản lý một đối tượng nào đó nhằm làm cho đối tượng tượng đó được tốt hơn. ví dụ: Quản lý học sinh, Quản lý tài chính, Quản lý khách sạn, quản lý bệnh viện,….. 2. Các công việc thường gặp khi quản lý một đối tượng – Tạo lập hồ sơ về các đối tượng cần [...]
KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2022 – 2023

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

      [...]
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT NĂM HỌC 2022-2023.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT NĂM HỌC 2022-2023.

Lượt xem:

Chiều thứ 5 ngày 8/12/2022, TT Phát triển GD&ĐT phía Nam phối hợp với Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Huyện Đoàn Ea H’Leo đã tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp cho học sinh khối 12 trong nhà trường. Chương trình đã mang lại cho các em học sinh những hiểu biết nhất định về việc lựa chọn nghề nghiệp phù [...]
BÀI 9 – TIN HỌC 12: BÁO CÁO (HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO TRONG ACCESS)

BÀI 9 – TIN HỌC 12: BÁO CÁO (HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO TRONG ACCESS)

Lượt xem:

1. Khái niệm Báo cáo là đối tượng trong Access được sử dụng để tổng hợp, trình bày dữ liệu có trong các bảng/mẫu hỏi theo khuôn dạng nhất định nào đó. 2. Các bước tạo Báo cáo B1: Mở CSDL -> Create -> Report Wizard B2: Chọn bảng/mẫu hỏi để lấy các trường dữ liệu tham gia tạo báo cáo -> Chọn trường -> Bấm >  -> Next [...]
BÀI 8 – TIN HỌC 12: TRUY VẤN DỮ LIỆU

BÀI 8 – TIN HỌC 12: TRUY VẤN DỮ LIỆU

Lượt xem:

1. Khái niệm về Mẫu hỏi (Query) Mẫu hỏi là đối tượng trong Access được sử dụng để truy vấn dữ liệu giữa các bảng hoặc mẫu hỏi khác trong CSDL. 2. Chức năng của Mẫu hỏi + Sắp xếp các bản ghi. + Chọn những bản ghi thỏa mãn các điểu kiện cho trước; + Chọn một số trường cần thiết để hiển thị. + Thực hiện tính [...]
BÀI 7 – TIN HỌC 12: LIÊN KẾT BẢNG

BÀI 7 – TIN HỌC 12: LIÊN KẾT BẢNG

Lượt xem:

1. Khái niệm Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau trong CSDL. 2. Hướng dẫn tạo liên kết giữa các bảng trong Access 2016 B1: Mở CSDL -> Database Tools -> Relationships B2: Show Table -> Xuất hiện của sổ Show Table để chọn các [...]
BÀI 6 – TIN HỌC 12: BIỂU MẪU – TẠO BIỂU MẪU TRONG ACCESS 2016

BÀI 6 – TIN HỌC 12: BIỂU MẪU – TẠO BIỂU MẪU TRONG ACCESS 2016

Lượt xem:

Bước 1: Khởi động Access > Mở CSDL Bước 2: Chọn menu Create > Form Wizard > Xuất hiện cửa sổ chọn các trường cho biểu mẫu Bước 3: Chọn trường và bấm nút > để đưa trường được chọn vào Biểu mẫu -> Next Bước 4: Chọn cách bố trí các trường trên Biểu mẫu -> Next Bước 5: Đặt tên cho Biểu mẫu -> Finish Bước 6: [...]
Trang 1 / 212 »