Số: 1787/SGDĐT-GDTrH-GDTX V/v tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ và sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem: Lượt tải:


 • Thông tin Nội dung
  Số ký hiệu Số: 1787/SGDĐT-GDTrH-GDTX
  Ngày ban hành 05/11/2021
  Loại văn bản Công văn,
  Trích yếu Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục trung học, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ và sinh hoạt chuyên môn.
  Xem văn bản Xem Online
  Tải về