Hoàng Minh Ngọc
 • Hoàng Minh Ngọc
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0982101963
 • hoangminhngoceahleo1963@gmail.com
 • Chuyên môn: Sinh học
Đỗ Anh Tuấn
 • Đỗ Anh Tuấn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0975269279
 • doanhtuanjet@yahoo.com
 • Chuyên môn: GDCD - Chính trị
Lê Thanh Sơn
 • Lê Thanh Sơn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0914337774
 • lethanhbaobao@gmail.com
 • Chuyên môn: Địa lý
Nguyễn Thị Xuân Thu
 • Nguyễn Thị Xuân Thu
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0986455601
 • thu4983@gmail.com
 • Chuyên môn: Lịch sử