Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xin mời thầy/cô, nhân viên và các em học sinh xem 4 tập phim ngắn tuyên truyền về An toàn thông tin do Cục
An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin trong thời đại công nghệ 4.0.

Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

Tập 4: