Thông báo họp giao ban tháng 11 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

          BGH nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tham gia họp giao ban tháng 11 năm học 2020-2021 vào tiết 1, sáng thứ 2 ngày 02 tháng 11 năm 2020. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định./-