Thông báo họp Hội nghị chuyên môn và PHHS

Lượt xem:

Đọc bài viết

1/ Sáng chủ nhật họp phụ huynh toàn trường. GVCN nhận biên bản và các văn bản chung tại Văn phòng sáng thứ 7. Mỗi lớp cử 3 học sinh, gửi danh sách đến đoàn trường để hỗ trợ việc đón tiếp phụ huynh.
2/ Chiều thứ 6(2/10/2020)13h30 Hội nghị chuyên môn. Thành phần tham dự: toàn thể giáo viên nhà trường