Thông báo kết quả Tuyển sinh vào 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Phan Chu Trinh thông báo kết quả tuyển sinh vào 10 năm học 2020 – 2021 cho quý PHHS và học sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển được biết để kịp thời rút hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn huyện đang còn thời gian tuyển sinh lớp 10. (Nhà trường sẽ trả hồ sơ cho học sinh bắt đầu vào sáng ngày 05/08/2020)