Thông báo khẩn

Lượt xem:

Đọc bài viết

         BGH thông báo cho toàn thể giáo viên và nhân viên của nhà trường. Sáng thứ 4, 14/10 sau tiết 2 (8 giờ 30) tập trung về phòng Hội đồng của nhà trường để nghe thông báo các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập trường. Vì đây là công việc đột xuất nên thông báo này có phần hơi chậm trễ, mong thầy cô và nhân viên nhà trường thông cảm.