Thông báo nhập điểm thường xuyên và điểm danh học sinh trên hệ thống SMAS

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Hiện nay bộ phận khảo thí đã hoàn thành phân công giảng dạy và GVCN trên hệ thống quản lý học sinh SMAS. Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên bộ môn và GVCN các lớp nhập điểm thường xuyên và thông tin học sinh vắng học, vi phạm nội quy của lớp mình lên hệ thống SMAS chậm nhất đến 16 giờ 00, Chủ nhật hằng tuần. 

        Đối với điểm kiểm tra giữa kỳcuối kỳ sau khi nhập nếu có sai sót cần điều chỉnh thì giáo viên gặp trực tiếp bộ phận khảo thí (đ/c Lâm) để xem xét điều chỉnh đúng quy định.

        Yêu cầu giáo viên bộ môn và GVCN thực hiện nghiêm túc đúng thời gian quy định. giáo viên bộ môn và GVCN chậm trễ gây ảnh hưởng chung đến công việc của nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm./-

DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP SMAS NĂM HỌC 2020-2021