Thông báo thời gian điều chỉnh nguyện vọng TS 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường thông báo cho học sinh có nguyện vọng điều chỉnh NVXT ĐH 2019 bằng phiếu thì đến Phòng Khảo thí của nhà trường để điều chỉnh.

Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày 22/07/2019 đến 16 giờ 30 ngày 30/07/2019

Học sinh chú ý để thực hiện. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không tiếp nhận điều chỉnh NVXT.