Thông báo thời gian làm thủ tục và nhận thẻ dự thi lại học sinh khối 10, 11 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường thông báo cho học sinh khối 10, 11 năm học 2018 – 2019 thuộc diện thi lại, trong 02 ngày 22,23/07/2019 đến tại phòng Thư ký và khảo thí của nhà trường để làm các thủ tục đăng ký môn thi lại và nhận thẻ dự thi lại. Nhà trường sẽ tổ chức thi lại trong 03 ngày 29,30,31/07/2019. Học sinh chú ý thực hiện đúng thời gian quy định.