Thông báo về việc phúc khảo bài thi Kỳ thi THPT QG năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường thông báo cho học sinh đã tham gia kỳ thi THPT QG năm 2019 có nhu cầu muốn phúc khảo bài thì của mình thì tải mẫu đơn đính kèm dưới bài biết này về điền đầy đủ các thông tin rồi mang đến phòng Thư ký và khảo thí của nhà trường để nộp lại. Thời gian từ ngày 19/07/2019 đến 10 giờ 30 ngày 23/07/2019.